Platform Drentse Musea

Ledenvergadering 2020

De ledenvergadering bij Museum De Proefkolonie in Frederiksoord op dinsdag 29 september gaat niet door vanwege de aangescherpte maatregelen van de Rijksoverheid. Op korte termijn wordt een nieuwe datum geprikt voor de ledenvergadering; deze zal dan volledig online plaatsvinden.

AGENDA LEDENVERGADERING
Datum: Dinsdag 29 september 2020
Aanvang: 19:30 uur voor oud-leden federatie- 20:00 uur voor iedereen
Plaats: Museum De Proefkolonie. Majoor van Swietenlaan 1A, 8382 CE Frederiksoord
1. 19:30 uur -Welkom voor de oud-leden van de Federatie van Drentse musea en oudheidkamers
-Bespreken opheffen van de Federatie van Drentse musea en oudheidkamers met de oud-leden
2. 20:00 uur-Opening vergadering voor alle ‘leden’ door Mieke Damsma - voorzitter Platform Drentse Musea
3. Verwelkomen nieuwe bestuursleden en afscheid van Roger de Groot
4. Vaststellen van de agenda
5. Mededelingen
6. Verslag vorige vergadering (ledenvergadering 17 juni 2019)
7. Terugblik op 2019 en jaarverslag 2019
8. Activiteiten najaar 2019
9. Cursusaanbod voor 2020
10. Rondvraag
11. Sluiting