Platform Drentse Musea

Hoe ver zijn onze Drentse musea met het digitaliseren van de collectie? Het Platform Drentse Musea Drents bereidt een enquête voor om te meten hoe het gesteld is met de digitalisering van collecties bij Drentse musea. Omdat dit de eerste keer is dat dit provincie breed gemeten wordt, wordt dit ook wel een nul-meting genoemd.

Het doel van de enquête is zicht te krijgen hoe ver de musea zijn met het digitaliseren van hun collecties. Welke knelpunten komen ze daarbij tegen? Zijn er obstakels die eventueel weggenomen kunnen worden? Van de resultaten wordt een rapport gemaakt dat openbaar toegankelijk is. Bibi Bodegom (foto), museum- en erfgoedadviseur, ondersteunt het Platform Drentse Musea hierbij.

In de provincies Utrecht, Groningen, Overijssel en Flevoland werd deze enquête al uitgevoerd. De nul-meting geeft een goed beeld van de stand van zaken bij de musea op dit moment en kan directe handvatten geven voor advisering door of concrete activiteiten van de digitaal erfgoedcoach van Drenthe. Samen met de nul-metingen van de andere provincies krijgen we daarnaast een heel interessant beeld van de stand van zaken bij alle musea in Nederland. De gedachte van deze meting is ook deze na verloop van tijd te herhalen zodat er ook zicht komt op de voortgang van digitalisering en eventuele belemmeringen daarbij.

De nul-meting zal in de week van 14 november verstuurd worden naar het bij ons bekende mailadres vanuit het Platform Drentse Musea.

Meer weten over de nul-metingen van andere provincies? Kijk dan eens hier: netwerkdigitaalerfgoed.nl/nulmeting
Vragen of opmerkingen over de nul-meting? Mail dan met Ingeborg Bennink via: ingeborg@platformdrentsemusea.nl

Foto: Bibi Bodegom