Platform Drentse Musea

Wat doen wij

Het Platform ondersteunt de deelnemers op verschillende vakgebieden, organiseert cursussen en het jaarlijkse Drents Museumcongres. We geven de Drentse Museumpas uit en samen met de provincies Groningen, Friesland en vier provincies in Noord-Duitsland publiceren wij het Museummagazine voor de Museumbezoeker. In 2023 en 2024 zijn ook ons adviespunt Adviespunt Fondsenwerving en Cultureel Ondernemerschap en de Digitaliseringscoach (digitaal erfgoedcoach) actief.

Wij zijn lid van het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM). Onze museumco├Ârdinator richt zich in haar rol als Museumconsulent Drenthe op de ondersteuning van musea, met als kerndoelen kwaliteitsverbetering en vergroting van het publieksbereik.

Daarnaast zijn wij samen met het Drents Archief vertegenwoordiger van het Drentse Erfgoedveld in het Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland (OPEN). Vanuit deze taak heeft onze museumco├Ârdinator ook de rol van Erfgoedparticipatiecoach Drenthe. Drentse (museale) organisaties worden vanuit deze rol extra gewezen op thema's zoals Immaterieel Erfgoed en OPEN participatieprojecten zoals Erfgoedvrijwilliger.nl.