Platform Drentse Musea

Provincie zoekt kandidaten voor Culturele Prijs van Drenthe 2024

De Provincie Drenthe reikt één keer in de twee jaar de Culturele Prijs van Drenthe uit. Dit is een oeuvreprijs voor een persoon, groep of instelling, die bijzondere verdiensten heeft geleverd op cultureel gebied in Drenthe. Met het uitreiken van de Culturele Prijs van Drenthe spreekt de provincie Drenthe haar waardering uit voor de jarenlange prestaties van de winnaar. Hij of zij onderscheidt zich in één of meerdere van de volgende disciplines: architectuur, vormgeving en design, beeldende kunst, erfgoed, dans, muziek, fotografie en film, theater en letteren. De winnaar van de prijs laat zich inspireren door Drenthe en verrijkt in belangrijke mate het culturele landschap van Drenthe. De prijs bestaat uit een bedrag van € 10.000,- en een bronzen legpenning.

In 2022 is de prijs voor het laatst uitgereikt. Daarom is de Provincie Drenthe op zoek naar kandidaten voor de Culturele Prijs van Drenthe 2024. Kandidaten kunnen door iedereen in Drenthe worden aangedragen via de website www.provincie.drenthe.nl/cultuurprijzen.

Dat kan tot 23 december 2023. De adviescommissie Culturele Prijs van Drenthe beoordeelt de aanmeldingen en brengt vervolgens advies uit aan het college van Gedeputeerde Staten. Het college besluit wie de winnaar wordt en maakt de naam in het voorjaar bekend. De feestelijke prijsuitreiking, samen met de uitreiking van de Talentprijs van Kunst &Cultuur, is op maandag 15 april 2024.

*foto: winnaar van 2022, Siemen Dijkstra (bron: www.provincie.drenthe.nl)