Platform Drentse Musea

Regeling Uitvoeringsagenda Faro komt met een tweede en derde aanvraagronde

Het Verdrag van Faro gaat uit van de waarde van cultureel erfgoed voor de samenleving. Erfgoed is een bron voor ruimtelijke, sociale, economische en politieke ontwikkeling. Het gaat om verbinding van erfgoed met thema’s als sociale cohesie, integratie, arbeidsparticipatie, emancipatie, erkenning, eenzaamheid, dementie en mentale gezondheid: “erfgoed is levensgeluk”. Iedereen kan morgen aan de slag met Faro in de eigen (werk)omgeving, maar voor echte veranderingen zijn ook aanpassingen nodig in de organisatie en het functioneren van de erfgoedzorg en het erfgoedbeleid; in het systeem zogezegd. Daarover gaat de Uitvoeringsagenda Faro. Initiatieven moeten het doel hebben om de organisatie en werking van de erfgoedzorg meer Faro te maken. Voor een tweede (2024) en derde (2025) aanvraagperiode is vooralsnog 1,5 en 2 miljoen gereserveerd. Bij de toekenning van de gelden wordt naast inhoudelijke kwaliteit gelet op spreiding over de thema’s in de Uitvoeringsagenda.

Meer informatie over de nieuwe aanvraagrondes vind je op https://faro.cultureelerfgoed.nl/groups/99-regeling-uitvoeringsagenda-far/welcome

Bij de eerste aanvraagronde (2023) zijn zesentwintig initiatieven in aanmerking gekomen voor een financiële bijdrage uit de Uitvoeringsagenda Faro. De ingediende initiatieven zijn beoordeeld op basis van een toets aan criteria van de regeling en de reacties van het Faro-netwerk. Tien initiatieven zijn niet gehonoreerd ondanks dat een groot deel wel een positieve beoordeling kreeg: het budget voor deze aanvraagronde was helaas ontoereikend.