Platform Drentse Musea

Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties geactualiseerd en uitgebreid

Het Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties is sinds 2019 een vertrouwde vraagbaak voor medewerkers van erfgoedorganisaties, van groot tot klein. Na een update in 2021 is het nu weer tijd voor een actualiseringsslag en uitbreidingen.

Het Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties bevatte oorspronkelijk diverse handreikingen voor het duurzaam beheer en behoud van collectie-informatie, evenals voor het bereiken van nieuwe doelgroepen. Daarnaast omvatte het een groot aantal links met achtergrondinformatie. In de nieuwe editie is het aantal links aanzienlijk verminderd, en er is meer gedetailleerde informatie toegevoegd. Dit heeft geresulteerd in een helder stappenplan voor het werken volgens de NDE-richtlijnen, oftewel werken volgens de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.

Keuzehulp collectie-informatiesystemen

De Keuzehulp collectie-informatiesystemen is sinds 2020 als pdf beschikbaar om het denkproces over zowel de huidige als de gewenste collectieregistratie op gang te brengen. Nu is de vernieuwde versie opgenomen in het Spoorboekje, waardoor deze makkelijker is te updaten. In de nieuwe keuzehulp is onder andere de ‘NDE-compatibiliteit’ geïntegreerd. Daarnaast geeft de keuzehulp antwoord op vragen die betrekking hebben op het gehele proces van het zoeken naar een nieuw systeem, zoals: Waar moet ik beginnen? Welke leveranciers bieden dergelijke systemen? En hoe zet ik mijn gegevens over naar een nieuw systeem? De keuzehulp loodst de lezer stapsgewijs door het proces.

Het Spoorboekje is te vinden op de nieuwe website digitaalerfgoedcoach.online, die fungeert als de hub waar OPEN (het samenwerkingsverband van provinciale erfgoedinstellingen) alle kennis over digitaal erfgoed samenbrengt, beheert en presenteert voor het brede erfgoedveld. Naast het Spoorboekje biedt deze site toegang tot andere tools en kennisproducten die de zichtbaarheid, bruikbaarheid en duurzaamheid van digitaal erfgoed bevorderen. Deze hulpmiddelen zijn in de afgelopen jaren ontwikkeld om erfgoedorganisaties, ongeacht hun omvang of professionaliteit, te ondersteunen bij het werken volgens de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.