Platform Drentse Musea

Begin dit jaar kondigde Museumregister Nederland een strategische heroriëntatie aan, met het accent op de ontwikkeling van een nieuwe toetsingsprocedure in samenhang met een revisie van de Museumnorm. Om die reden gold tot 1 juni 2024 een stop op nieuwe aanmeldingen.

Nu er meer zicht is op het tijdpad van de heroriëntatie, gaat Museumregister Nederland weer starten met het uitvoeren van (pre)toetsingen. Instellingen die zich eerder hebben aangemeld voor een pretoets, kunnen zodoende alvast inzicht krijgen in de haalbaarheid van de status ‘geregistreerd museum’.

Overgang nieuwe Museumnorm
Pretoetsen die vóór 1 juni 2024 worden aangevraagd en in gang worden gezet, worden altijd uitgevoerd op basis van de Museumnorm 2020. Na die datum wordt per aanvraag beoordeeld of deze direct, of na publicatie van de gereviseerde Museumnorm in behandeling genomen wordt. Naar verwachting is de nieuwe norm beschikbaar in de loop van 2025.

Voor de formele vervolgtoetsing moeten instellingen er rekening mee houden dat wijzigingen en aanvullingen in de norm gedurende het proces meegenomen kunnen worden in de toetsing. Afhankelijk van het tijdpad, kan na afronding van de pretoets daarom geadviseerd worden om de nieuwe Museumnorm af te wachten voordat formele toetsing in gang wordt gezet.

Meer informatie over het toetsingstraject van Museumregister Nederland vind je hier.

Ook interesse in het worden van een geregistreerd museum?
Heeft jouw museum interesse in het verkrijgen van de geregistreerde status? Meld je dan bij onze museumcoördinator/ museumconsulent Drenthe, Ingeborg Bennink.

Het volledige nieuwsberichten meer informatie over Bureau Museumregister is te vinden op museumregisternederland.nl.