Platform Drentse Musea

Mieke Damsma, burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe, is vanaf maart 2020 de nieuwe voorzitter van het Platform Drentse Musea. Zij volgt burgemeester Roger de Groot op die per 1 juni 2020 aftreed vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn. Roger was voorzitter van het Platform van 2012 t/m 2020.

Mieke Damsma is sinds december 2017 burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe en is tevens voorzitter van de commissie Onderwijs & Cultuur van de Vereniging Drentse Gemeenten. Het Platform is zeer blij weer een resultaatgerichte voorzitter te hebben gevonden, die affiniteit heeft met het werkveld van het Platform Drentse Musea en beschikt over ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring.