Platform Drentse Musea

De Museumvereniging heeft op verzoek van het kabinet een protocol voor intelligente heropening van de musea ingediend, dat aansluit op de zogenoemde 'anderhalvemetersamenleving'. Het zal gelden voor álle musea in Nederland ongeacht of ze aangesloten zijn bij de Museumvereniging of geregistreerd zijn. Het protocol wordt door de rijksoverheid getoetst aan strenge eisen voor gezondheid en veiligheid. In de tussentijd adviseren we musea alvast na te denken over zaken als inzet van medewerkers en vrijwilligers, publieksstromen en hygiëne. De Museumvereniging heeft daartoe een checklist opgesteld.

foto: canva.com