Platform Drentse Musea

Op dinsdag 14 mei 2024 is de cultuurnota 2025-2028 'Cultuur maakt Drenthe/ Drenthe maakt cultuur' vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten. Dat betekent dat de nota wordt doorgestuurd voor behandeling in Provinciale Staten (PS). De voorgestelde behandeling in de statencommissie is op 26 juni 2024 met daarna besluitvorming in de vergadering van PS op 10 juli 2024. Ná besluitvorming in Provinciale Staten is de cultuurnota 2025-2028 definitief.

In de cultuurnota 2025-2028 is verwoord hoe de provincie het cultuurbeleid voor de komende jaren vorm wil geven. Het behoud van de Drentse basisinfrastructuur voor participatie, educatie, talentontwikkeling, musea, de kunsten en erfgoed heeft prioriteit. Deze instellingen zijn van groot belang voor een divers en laagdrempelig aanbod in Drenthe over de hele breedte van het culturele veld.

Daarnaast richt de provincie zich op samenwerking met gemeenten voor ondersteuning van lokale initiatieven en de lobby richting het Rijk voor meer regionale spreiding van middelen.

Inhoudelijk zijn er drie accenten; laagdrempelig aanbod voor iedereen met extra aandacht voor jeugd, het vertellen van Drentse verhalen door combinatie van kunst, erfgoed en landschap en samenwerking aan de groei van Drentse parels. 

Meer informatie is te vinden op de website van provincie Drenthe. Download hier de cultuurnota 2025-2028 'Cultuur maakt Drenthe/ Drenthe maakt Cultuur'. Een hardcopy van de cultuurnota komt beschikbaar na besluitvorming in Provinciale Staten. 

bron/tekst/afbeelding: Provincie Drenthe