Platform Drentse Musea

Op 7 oktober 2020 is de cultuurnota 2021-2024 vastgesteld door de Provinciale Staten. Meer inzet op brede betrokkenheid en toegankelijkheid, extra aandacht voor samenwerking en duidelijkheid voor cultuurmakers door structurele middelen voor de Drentse basisinfrastructuur. Dat zijn de belangrijkste ambities van de provinciale cultuurnota 2021-2024, getiteld ‘Cultuur om te delen’.

In de nota staat beschreven hoe de provincie de komende periode omgaat met het cultuuraanbod en - onderwijs, steun voor (locatie)theater, festivals en musea, en behoud van erfgoed.

Brede toegankelijkheid en samenwerking als accenten

Het college zet het huidige cultuurbeleid in grote lijnen voort, bijvoorbeeld door in te zetten op langdurige in plaats van tijdelijke middelen. Meer nog dan voorheen wil de provincie een laagdrempelig cultuurklimaat realiseren in Drenthe. Het moet interessant zijn voor zowel aanstormend talent als ervaren cultuurmakers, voor jong en oud, voor professionals en amateurs. Iedereen die wil, moet – actief of passief – deel kunnen nemen en ruimte krijgen voor ontwikkeling.

Het tweede accent gaat over meer samenwerking. Binnen Drenthe, maar ook op regionaal en landelijk niveau of met Duitsland. Met gemeenten wordt sterk ingezet op maatwerk, een vervolg op de culturele allianties en impulsen en versterking van het cultuuraanbod in Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen.

Op de website van de Provincie Drenthe kun je de cultuurnota downloaden.