Platform Drentse Musea

Iedereen in Drenthe kan van woensdag 13 maart tot en met dinsdag 9 april 2024 een reactie indienen op de ontwerp cultuurnota 2025-2028 van provincie Drenthe met de titel: ‘Cultuur maakt Drenthe, Drenthe maakt cultuur’. In de nota is verwoord hoe de provincie het cultuurbeleid voor de jaren 2025-2028 wil vormgeven.

Bekijk de ontwerp-cultuurnota 2025-2028. (pdf, 742 kB)

Het belangrijkste uitgangspunt in de ontwerp-cultuurnota is het behoud van de Drentse basisinfrastructuur voor participatie, educatie, talentontwikkeling, musea, de kunsten en erfgoed. Deze instellingen zijn van groot belang voor een divers en laagdrempelig aanbod in Drenthe over de hele breedte van het culturele veld. Daarnaast wil de provincie graag ruimte creëren voor nieuwe initiatieven. Het is de bedoeling om een drietal accenten te leggen op: laagdrempelig aanbod met extra aandacht voor de jeugd, het vertellen van Drentse verhalen door combinatie van kunst, erfgoed en landschap en samen te werken aan de groei van Drentse parels.Ontwerp- cultuurnota 2025-2028

Reacties op de ontwerp-cultuurnota kunnen ingediend worden via een reactieformulier dat te vinden is op www.provincie.drenthe.nl/cultuurnota.

De ontwerp-cultuurnota 2025-2028 is tot stand gekomen dankzij inbreng van instellingen en organisaties uit het culturele veld in Drenthe, jongeren tijdens een bijeenkomst van de Jongerenadviesraad, gemeenten en leden van Provinciale Staten. De vaststelling van de definitieve cultuurnota door het college van Gedeputeerde Staten is gepland in mei en in juli bespreekt Provinciale Staten de nota voor besluitvorming.

Bron/tekst en meer informatie: https://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten/2024/maart/drenten-reageren-ontwerp-cultuurnota/