Platform Drentse Musea

Het Cultuurfonds heeft een nieuwe regeling geopend. Is jouw museum een echt vrijwilligersmuseum en zijn jullie bijvoorbeeld bezig met het digitaliseren/ontsluiten van jullie collectie, dan kun je tot 1 mei 2024 extra financiering vanuit de Erfgoedvrijwilligersregeling aanvragen.

Van 1 februari tot 1 mei 2024 kunnen kleine erfgoedorganisaties een aanvraag doen voor initiatieven die erfgoedvrijwilligers in hun werk ondersteunen. Deze regeling is voor erfgoedorganisaties, waarvan de vrijwilligers het kloppend hart vormen. De regeling is specifiek bedoeld voor projecten met een digitale insteek.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan: 

  • * digitalisering en/of ontsluiting van de digitale collectie of verbetering van de kwaliteit van de digitale collectie
  • * ‘oral history’-projecten waarbij de mondelinge verhalen van vrijwilligers worden vastgelegd en ontsloten via een website of database.
  • de aanschaf van materiaal voor digitalisering, zoals een scanner of camera.
  • het versterken van de digitale aanwezigheid, door bijvoorbeeld de aanpassing van de website of de database met een webshop, ticketsysteem
  • audiovisuele middelen zoals audiotours, films of routes met QR-technologie om publiek op passende wijze te ontvangen.
  • ontwikkeling van kennis en kunde op het gebied van digitalisering, bijvoorbeeld voor het opstellen van een informatieplan. (zie https://www.museumconsulenten.nl/informatieplanner/ )

Voor meer informatie over de voorwaarden en wijze van indienen, ga je naar de website van het Cultuurfonds.

Voor tips en vragen over digitalisering kun je contact opnemen met onze Drentse digitaliseringscoaches Bibi Bodegom en Ingeborg Bennink via digitalisering@platformdrentsemusea.nl

Afbeelding: © Cultuurfondsafbeelding | Erfgoedvrijwilligersregeling Museum Klok en Peel Vrijwilligers