Platform Drentse Musea

Bericht vanuit de Provincie Drenthe: Provinciale Staten hebben op 14 december 2022 j.l. ingestemd met het verlenen van een subsidie in de vorm van een lening van €6,6 miljoen aan de Stichting Drentse Energie Organisatie voor de uitbreiding van haar fondsvermogen. Deze zal specifiek zal worden ingezet voor het verstrekken van renteloze leningen ten behoeve van de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Musea zullen hier ook aanspraak op kunnen maken. De Provincie verwacht dat meer informatie begin 2023 beschikbaar komt en de eerste leningen in het tweede kwartaal van 2023 verleend kunnen worden.