Platform Drentse Musea

Op 23 maart deed Wim Pijbes, directeur van stichting Droom en Daad, de sympathieke oproep om de inkomsten van de Museumkaart te benutten voor de sector. Hij deed dit in De Volkskrant en zei : ‘Als Museumvereniging zou ik bijvoorbeeld de 1,4 miljoen houders van de Museumkaart vragen die nu al te betalen voor volgend jaar. Er is in de museumwereld een dringende behoefte aan liquide middelen.’

De Museumvereniging geeft aan dat zij hun leden zo goed mogelijk willen ondersteunen in deze moeilijke tijden, binnen de mogelijkheden die ze hebben. Zij onderzoeken daarom of en hoe ze vanuit Museumkaart voorschotten voor musea kunnen bieden, om hun liquiditeit te verbeteren. Zodra daarover meer bekend is, laten zij dit vanzelfsprekend aan iedereen weten.

Daarnaast roept de Museumvereniging kaarthouders en nieuw publiek actief op juist nu een kaart te kopen of te verlengen om de sector te ondersteunen. De middelen uit de kaart komen vrijwel geheel ten goede aan de sector. We zijn er daarbij helder over dat de kaart tijdelijk niet gebruikt kan worden en dat we daarvoor een oplossing zoeken, samen met de culturele sector en de ministeries van OCW en EZK.

foto: www.museumkaart.nl