Platform Drentse Musea

'Nederland heeft het Verdrag van Faro ondertekend. De Raad van Europa benadrukt met dit verdrag een ander perspectief op erfgoed. Het Verdrag van Faro stelt de mens en de samenleving centraal en hún relatie met erfgoed. Voor de uitvoering in Nederland is € 6 miljoen beschikbaar.

De drie belangrijkste doelen in het verdrag zijn meedoen en meebeslissen in de erfgoedpraktijk stimuleren, erfgoed inzetten voor sociaal-maatschappelijke doelen en openstaan voor andere erfgoedopvattingen.

Uitvoeringsprogramma Verdrag van Faro Bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) loopt het uitvoeringsprogramma Faro om de uitgangspunten van het verdrag te vertalen naar de praktijk samen met het erfgoedveld. De RCE werkt samen met de erfgoedsector om te kijken hoe de erfgoedzorg meer kan werken volgens het gedachtegoed van Faro.

Meer informatie over het Verdrag van Faro en voorbeelden uit het veld zijn te vinden op: faro.cultureelerfgoed.nl.'

Tekst: Rijksoverheid

Afbeelding: www.rijksoverheid.nl
Tanja Gonggrijp (permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Raad van Europa) en Bjørn Berge (plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van Europa) tekenen het verdrag van Faro.