Platform Drentse Musea

Vrijwel alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de nieuwe wet WBTR, de wet bestuur en toezicht rechtspersonen. De WBTR is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Het is belangrijk dat je voor 1 juli 2021 de veranderingen goed doorneemt, zodat je weet welke regels er vanaf die datum gelden. Als blijkt dat het nodig is om iets te veranderen in je stichting of vereniging (de statuten, het huishoudelijk reglement of indien dat bestaat, het bestuursreglement) hoeft dit niet voor 1 juli 2021 te gebeuren. Statutenwijzigingen kunnen nog tot 5 jaar na invoering van de WBTR gedaan worden.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt: ‘Het wetsvoorstel geeft vorm aan een professionaliseringsslag bij verenigingen en stichtingen. De noodzaak hiervan is gebleken na een aantal incidenten.’ Met incidenten bedoelt men financiële problemen, zelfverrijking van bestuurders, fraude en diefstal. De wet stuurt op het vastleggen van basisregels voor bestuur en toezicht.

KNVB
De KNVB legt de wet helder uit, geeft antwoord op veelgestelde vragen en biedt een gratis stappenplan aan die het bestuur kan helpen in het toepassen van de WBTR. Zie hiervoor: https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/regels-bepalingen/wetgeving/wbtr. Veel organisaties vragen zich af welke gevolgen de WBTR heeft voor het bestuur en wat in de statuten aangepast moet worden. Hierop is geen eenduidig antwoord te geven. Het hangt af van hoe het bestuur en het toezicht op het bestuur binnen een organisatie is vormgegeven en wat in de statuten staat. Wanneer het noodzakelijk is dat de statuten moeten worden aangepast, hoeft dat niet voor 1 juli te gebeuren. Statutenwijzigingen kunnen nog tot 5 jaar na invoering van de WBTR gedaan worden. In die tijd gaat de Wet boven de eigen statuten.

Stappenplan WBTR van de IVVB
Indien je er met de informatie van de KNVB niet uitkomt om deze wet toe te passen binnen je vereniging of stichting dan kun je gebruik maken van het betaalde WBTR-stappenplan, de helpdesk, uitlegvideo's en kant-en-klare invulformulieren van het Instituut voor Verenigingen Branches en Beroepen (IVBB) en De Nederlandse Associatie (DNA). Het Landelijk Contact Museumconsulenten (LCM) waar het Platform Drentse Musea onderdeel van uitmaakt is partner geworden van de website wbtr.nl die door IVBB en DNA is opgezet. Voor de achterban van het LCM, onder meer de Drentse Musea, is een speciale landingspagina aangemaakt en krijg je 50% korting op het online stappenplan, de helpdesk en de andere services zoals uitlegvideo's en kant-en-klare invulformulieren en betaal je voor een jaar € 120,- in plaats van €240,-. Tevens organiseren zij veel gratis webinars met als doel bekendheid te geven aan de nieuwe wet en aan de mogelijkheden voor verenigingen eraan te voldoen. Zie: https://wbtr.nl/actueel/webinars-bijeenkomsten/. Voor meer informatie over deze speciale landingspagina en de korting die voor alle Drentse musea beschikbaar is kun je contact opnemen met Iris Bierenbroodspot via iris@platformdrentsemusea.nl.

Vragen?
Het WBTR-stappenplan is een initiatief van De Nederlandse Associatie (DNA) en het Instituut voor Verenigingen Branches en Beroepen (IVBB). Heb je vragen over dit (betaalde) stappenplan en de extra services die zij bieden dan kun je contact opnemen met info@wbtr.nl of bellen via 088-5398608.