Platform Drentse Musea

Hoe mooi is het als jouw collectie makkelijker te vinden is en verbonden kan worden met andere collecties? En hoe mooi is het als alle erfgoeddata onderling verbonden zijn en een gebruiker met één druk op de knop kan vinden wat hij zoekt! Dat is de kracht van verbonden erfgoed. De basis hiervoor is het gebruik van standaarden, zoals die uit termenlijsten. Het Netwerk Digitaal Erfgoed ontwikkelde een handige tool: het Termennetwerk.

Trefwoordenlijsten
Als erfgoedorganisatie maak je bij je collectieregistratie meestal gebruik van trefwoordenlijsten. Soms zijn dat eigen woorden- en namenlijsten. Beter is het om termen te gebruiken uit standaardlijsten (ook wel bekend als thesauri) die beheerd worden door erkende organisaties. Zo is voor een bezoeker van je website of beeldbank meteen duidelijk wat je bedoelt met een bepaald woord en wordt je collectie-informatie rijker door de informatie die bij de term hoort. Bovendien is je collectie ook makkelijker te koppelen met andere collecties als je gebruik maakt van termen. Zo wordt ook jouw collectie een schakel in het netwerk van verbonden erfgoedinformatie.

In de online bijeenkomst kwam aan de orde wat ‘termen’ zijn, wat het Termennetwerk is en ook hoe je de termenlijsten kiest die voor jouw collectie van belang zijn en hoe je daarmee werkt.

Via de website van de collega's van Landschap Erfgoed Utrecht kun je de gehele webinar terugkijken voor de introductie op Termennetwerk.

tekst + afbeelding: LEU