Platform Drentse Musea

Het depot is te vol, je museum gaat fuseren met een ander en moet inkrimpen of objecten passen gewoon niet meer in jullie collectie. Wat de reden ook is, het afstoten van objecten uit je museale collectie moet op de juiste manier gebeuren. En daar komt heel wat bij kijken. Want hoe bepaal je wat weggaat en waar komt het object (wel) goed uit de verf? Wat moet je doen als de kunstenaar van het stuk nog in leven is – of als er erven in het spel zijn? En wat wordt er eigenlijk aangeraden bij het afstoten van koloniale kunst? De LAMO biedt houvast in het afstotingsproces.

De LAMO is een praktische uitwerking van ‘Afstoten van collecties’ uit de Ethische Code voor Musea. Omdat deze leidraad al heel wat jaren meegaat, is het document dit jaar aangepast naar de huidige situatie, waardoor er nu ook aandacht is voor afstoting van digitaal materiaal en in serie geproduceerde objecten. Verder lees je onder meer hoe je bulkafstoting aanpakt, hoe vereenvoudigde afstoting en afstoting aan andere erfgoedinstellingen werkt. Je leest het allemaal in het volledige LAMO-document te vinden op de website van Museumvereniging.

Online spreekuren

Om je wegwijs te maken in de herziene LAMO, organiseert de Museumvereniging twee online spreekuren via Teams.

  • LAMO basiskennis: maandag 27 maart 15.00 - 16.00 uur
    Laat je informeren over de uitgangspunten van de LAMO, het stappenplan en de werking van de Afstotingsdatabase. Heb je nog niet zo veel ervaring met de LAMO of sta je aan het begin van een afstotingstraject? Schrijf je dan in voor deze sessie.
    Sprekers: Nicole Vieveen (Museumregister/beheerder Afstotingsdatabase), Bente Bergmans (Museumvereniging)
  • LAMO in perspectief: dinsdag 4 april 15.00 - 16.00 uur
    Ga in gesprek met museumcollega’s over de herziene LAMO. Wat is er precies veranderd en welke afwegingen heeft de werkgroep gemaakt? Tijdens dit spreekuur plaatsen we de LAMO in perspectief van complexere situaties zoals afstoting van digitaal materiaal, in serie geproduceerde objecten, natuurhistorische collecties, objecten uit koloniale context en werk van levende kunstenaars.
    Sprekers: Cindy Zalm (Nationaal Museum van Wereldculturen, voorzitter werkgroep LAMO), Bente Bergmans (Museumvereniging)

Aanmelden

Je kunt je hier aanmelden voor de online spreekuren. Voor meer informatie over het onderwerp kun je een email sturen naar bbergmans@museumvereniging.nl