Platform Drentse Musea

Onderzoek naar de communicatie van activiteiten aanbod Platform Drentse Musea

Momenteel is er een student Communicatie van de Hanzehogeschool Groningen gestart met een onderzoek naar de communicatie van het Platform Drentse Musea. Hierin wordt specifiek gekeken naar de communicatie met betrekking tot onze activiteiten. In dit onderzoek wordt onze doelgroep telefonisch en/of per mail benaderd. In deze enquête wordt gevraagd naar ervaringen en behoeften van alle medewerkers en vrijwilligers van de Drentse musea wat betreft onze activiteiten.
Bent u een vrijwilliger of medewerker van een de Drentse musea en wilt u ons helpen door mee te werken aan dit onderzoek? Klik dan hier voor de link naar de enquête.