Platform Drentse Musea

Welke doelgroep past bij jouw museum, hoe bereik je ze en hoe spreek je ze aan?

Op donderdag 26 januari 14.00-15.30 uur organiseert de Leefstijlvinder namens alle betrokken partijen (waaronder Marketing Drenthe) een
Online Kennissessie Cultuur- en Erfgoedbeleving

De Leefstijlvinder is een doelgroepsegmentatietool voor de vrijetijdssector. Met behulp van de leefstijlvinder kun je gerichter kijken welke doelgroep het beste past bij jouw aanbod en hoe je deze doelgroep vervolgens het best bereikt en aanspreekt.
Marketing Drenthe:"Afgelopen maanden is er uitgebreid onderzocht hoe vaak de verschillende leefstijlen cultuur en erfgoedlocaties bezoeken. Welke wensen en behoeften hebben ze als het gaat om de beleving van kunst, cultuur en erfgoed? Het onderzoek geeft dus naast een totaalbeeld voor de Nederlander, heel specifiek inzicht per leefstijl. Welke leefstijl bezoekt liever een groot, gerenommeerd museum en wie kiest juist graag voor kleinschalig? Wie houdt meer van oudheidkundige geschiedenis en wie is meer te porren voor modern en hedendaags? Wie leest graag informatie en wie doet of beleeft die informatie graag zelf? Wie vindt een combinatie-arrangement fijn en wie koopt liever alleen een kaartje? Met deze informatie kun je je aanbod nog beter aan laten sluiten op de doelgroep.

De resultaten zijn samengebracht in een praktische toolkit die handvaten geeft bij het toepassen van deze nieuwe en rijke kennis. Tijdens de sessie wordt deze toolkit gepresenteerd en toegelicht."

Geïnteresseerden zijn van harte welkom om deze kennissessie via Teams bij te wonen. Meer informatie en aanmelding:
https://www.marketingdrenthe.nl/expertise/bijeenkomsten/kennissessie-cultuur-en-erfgoedbeleving

Afbeelding: Marketing Drenthe / Drenthe