Platform Drentse Musea

Dit jaar wordt de ledenvergadering online gehouden op maandag 9 november om 11:00 uur via Microsoft Teams. Deelnemers aan de ledenvergadering zijn medewerkers en vrijwilligers van de 55 Drentse musea en betrokken personen van de Provincie Drenthe en cultuurambtenaren van de Drentse gemeenten. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering worden het jaarverslag 2019 en de activiteiten van het Platform Drentse Musea besproken sinds de vorige ledenvergadering op 17 juni 2019 tot nu toe.