Platform Drentse Musea

Het bestuur van onze Stichting Platform Drentse Musea zoekt i.v.m. het aanstaande vertrek van een lid wegens het aflopen van de zittingstermijnen een nieuwe Penningmeester.

Wil jij jouw netwerk en kennis en/of ervaring inzetten binnen het Drentse Museale veld? Lees dan hieronder snel verder voor meer informatie over de inhoud. Het betreft een vacature voor een onbezoldigde functie met een sluitingsdatum van 1 maart 2024.

Over ons:
Stichting Platform Drentse Musea fungeert als adviseur, verbindende factor, en ondersteuner voor meer dan 50 Drentse musea. Ons doel is het behouden en ontsluiten van het rijke culturele erfgoed in Drenthe. In samenwerking met de musea streven we naar het levend houden van bijzondere verhalen en collectiestukken, en het zichtbaar maken van de Drentse cultuurhistorie. Wij richten ons met name op het ondersteunen van kleinere musea in Drenthe en werken in partnerschap met de Provincie Drenthe.

Verantwoordelijkheden:

  • Beheren van de financiële middelen van de stichting, inclusief het opstellen van de begroting, financiële rapportages en jaarrekeningen.
  • Houden van toezicht op de financiële gezondheid van de stichting, met een focus op efficiënt gebruik van middelen en naleving van begrotingsdoelen.
  • Actief bijdragen aan het identificeren en aantrekken van financiële middelen door middel van subsidies, donaties, en sponsorships.
  • Werken in nauwe samenwerking met het bestuur om financiële strategieën te ontwikkelen en implementeren die de missie en doelstellingen van de stichting ondersteunen.
  • Periodiek rapporteren aan het bestuur over de financiële status en ontwikkelingen binnen de stichting.


Profiel van de Ideale Kandidaat:

  • Begrip van financiële processen en ervaring met het beheren van budgetten.
  • Beschikt over een ondernemend (cultureel) netwerk en is bereid dit in te zetten voor de organisatie.
  • Bij voorkeur ervaring in bestuurlijke functies en/of financiële verantwoordelijkheid binnen een vergelijkbare context.
  • Specifieke deskundigheid over de culturele sector in Drenthe en affiniteit met musea en cultuur.


Wat Bieden Wij
Een uitdagende bestuursfunctie binnen een kleine organisatie met een breed netwerk in de Provincie Drenthe. De mogelijkheid om bij te dragen aan het professionaliseren en zichtbaar maken van Drentse musea, met name de middelgrote en kleine instellingen.


Diversiteit en Inclusie:
Stichting Platform Drentse Musea hecht waarde aan diversiteit en inclusie, ook in de samenstelling van het bestuur.


Tijdsbesteding:
Het bestuur komt ongeveer 7 keer per jaar bijeen tijdens bestuursvergaderingen, de jaarvergadering en het Drents Museumcongres, op doordeweekse dagen en avonden.


Vergoeding:
Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de werkzaamheden.


Informatie en Reactie:
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jan Seton (Voorzitter) of Ellen ter Hofstede (Vice-voorzitter) via bestuur@platformdrentsemusea.nl / 06-51583265 (Ellen). Geïnteresseerden worden uitgenodigd een korte motivatie + CV te sturen naar: bestuur@platformdrentsemusea.nl. De sluitingsdatum voor reacties is 15 maart 2024.