Platform Drentse Musea

Het rapport 'Nulmeting Digitalisering Drentse Musea' is beschikbaar!

In het najaar van 2022 heeft het Platform Drentse Musea aan Bibi Bodegom gevraagd om een Nulmeting Digitalisering Drentse Musea te starten. Het doel van de enquête is zicht te krijgen hoever de musea zijn met het digitaliseren van hun collecties. Welke knelpunten komen ze daarbij tegen? Zijn er obstakels die eventueel weggenomen kunnen worden? De uitkomsten zijn vertaald naar een rapportage die we gebruiken om de digitalisering van de Drentse Musea (en de collecties) te verbreden, te verdiepen en vooral ook het bijbehorende proces te ondersteunen.

Uit deze nulmeting is bijvoorbeeld gebleken dat de Drentse respondenten het digitaliseren van collecties belangrijk vinden. Ze hebben goed voor ogen wat ze er mee willen bereiken en er wordt gewerkt aan het digitaliseren van collecties. Er is nog wel werk te verzetten waar het gaat om het wegwerken van achterstanden in registratie, het volledig publieksvriendelijk beschrijven van collecties en het koppelen van goede kwalitatieve foto’s of scans aan de objecten. De grootste struikelblokken hierbij zijn tijd, geld en menskracht.

Het Platform Drentse Musea is blij met de inzichten die deze nulmeting heeft gegeven. Een aantal uitkomsten bevestigen bestaande vermoedens en de opgedane kennis van de afgelopen jaren en komen overeen met contacten en (advies)gesprekken met de Drentse musea. De nulmeting geeft ons concrete handvatten om de Drentse Musea te ondersteunen bij de digitalisering van collecties.

De komende tijd zal het Platform met haar aanbod inspelen op de resultaten van de nulmeting.

Download hier de Nulmeting Digitalisering Drentse Musea 2023