Platform Drentse Musea

De Provincie Drenthe ziet dat de kleine- en middelgrote musea in Drenthe schade ondervinden van de gevolgen van COVID-19. Voor kleinere musea is het bijvoorbeeld lastig om opengesteld te zijn voor publiek, omdat ze moeilijk kunnen voldoen aan de RIVM-richtlijnen. Daarnaast behoort een groot deel van de vrijwilligers van de musea vanwege hun leeftijd tot de risicogroep. Daarom opent de provincie Drenthe deze subsidieregeling, zodat kleine musea ondersteund kunnen worden in het toegankelijk blijven voor het publiek. De regeling is vanaf 21 september 2020 opengesteld en loopt t/m 31 december 2020.

Via de volgende link kom je bij de informatie over deze subsidieregeling: https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/alle-subsidies-rij-0/@136717/subsidieregeling/

De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal €1000,- en is maximaal €5000,- per museum. Er zijn 5 criteria waarvoor subsidie aangevraagd kan worden van het maken van aanpassingen in de publieke ruimte m.b.t. de 1,5 metercriteria en het aanschaffen van een online reserveringssysteem met tijdsloten tot het realiseren van een vrijwilligerscampagne of een marketingcampagne.

De subsidieregeling is bedoeld voor kleine en middelgrote Drentse musea die zijn aangesloten bij het Platform Drentse Musea. Kleine en middelgrote Drentse musea die niet bij het Platform zijn aangesloten komen in aanmerking mits zij aan de voorwaarden voldoen (zie hiervoor de informatie via bovenstaande link).

Het Platform is heel blij dat de Provincie Drenthe deze regeling beschikbaar heeft gesteld waarmee de kleine en middelgrote Drentse musea ondersteund worden in tijden van corona.