Platform Drentse Musea

De provincie Drenthe heeft op 12 juli een persbericht gestuurd over twee subsidieregelingen voor kleine tot middelgrote musea in Drenthe. De eerste subsidieregeling 'Museumregistratie' werd eind juni opengesteld om kleine musea te ondersteunen bij het verkrijgen van museumregistratie. Met deze subsidieregeling kunnen kleine musea tot en met 16 november 2024, € 3.000,- vergoeding krijgen voor de kosten die gepaard gaan met de toetsing voorafgaand aan een nieuwe registratie in het Museumregister Nederland. Hiermee wil de provincie stimuleren dat meer Drentse musea voldoen aan de landelijke Museumnorm. Dit biedt kansen voor kleine musea om de eigen organisatie te professionaliseren en is een eerste stap om lid te worden van de Museumvereniging.

De tweede subsidieregeling ‘Investeringen kleine en middelgrote musea’ is bedoeld voor kleine tot middelgrote musea in Drenthe die willen investeren in het vernieuwen van de presentatie van het museum. Zij kunnen hierbij een steuntje in de rug krijgen van de provincie Drenthe. Met de subsidieregeling kunnen musea maximaal € 25.000,-- aanvragen om bijvoorbeeld het gebouw te verbeteren, een nieuwe vaste expositie in te richten, een andere routing door het gebouw te realiseren of een horecapunt of winkel te creëren. In totaal is er € 250.000, - beschikbaar. De subsidieregeling is geopend op 1 september 2022 en loopt tot 15 november 2024.

Gedeputeerde Nelleke Vedelaar: “Met deze twee regelingen willen we de kleine musea in Drenthe verder versterken. Na een moeilijke coronaperiode kunnen we weer verder bouwen aan een sterk museaal Drenthe voor een zo breed mogelijk publiek.”

Meer informatie over de regeling 'Museumregistratie' is aan te vragen via: Subsidie Museumregistratie Drentse Musea
Meer informatie over de regeling 'Investeringen kleine en middelgrote musea' is te vinden op: Subsidie Investeringen kleine en middelgrote Drentse Musea - Provincie Drenthe