Platform Drentse Musea

Van 1 t/m 30 oktober start het Prins Bernhard Cultuurfonds vanuit het Themafonds Erfgoedvrijwilligers een tweede ondersteunende regeling voor educatieve middelen. Tot en met 30 oktober kunnen erfgoedorganisaties een aanvraag doen voor (ondersteunende) educatieve middelen, zoals audiotours, website-aanpassingen en de digitale ontsluiting van de collectie. Deze regeling is voor erfgoedorganisaties (tot maximaal 3fte), die grotendeels afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers.

Heeft jouw erfgoedorganisatie een project waarbij de educatieve middelen voor de publieksbegeleiding worden uitgebreid, aangepast of gedigitaliseerd? En heeft het als doel om het publieksbereik verder te versterken en te vergroten? Lees snel verder om te zien of het in aanmerking komt voor een bijdrage. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

  • de aanpassing van de website of de bijbehorende database (hardware en digitalisering).
  • de uitbreiding/ontwikkeling audiotours of routes met QR-technologie (bijv. door de buitenruimte/omgeving monument).

Erfgoedorganisaties kunnen een aanvraag doen voor initiatieven die erfgoedvrijwilligers en de organisatie in hun werk ondersteunen. Zie deze link voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier.