Platform Drentse Musea

Toepassing van het museumprotocol draagt bij aan veilig en verantwoord museumbezoek. Door de verschillende lokale extra veiligheidsmaatregelen en ‘dringende adviezen’ werd het echter minder duidelijk waaraan musea nu precies moeten voldoen. Om die reden is er nu een verduidelijkt protocol, te vinden in de bijlage en op www.museumcontact.nl. In groen zijn de wijzigen herkenbaar gemaakt.