Platform Drentse Musea

De deuren van de musea zijn gesloten. Openingen van nieuwe tentoonstellingen zijn afgelast, de start van het nieuwe museumseizoen uitgesteld met alle gevolgen van dien. Sommige musea hebben hun tentoonstellingsagenda moeten aanpassen, anderen hebben geplande groepsbezoeken en rondleidingen afgebeld. Musea missen niet alleen de inkomsten van entreekosten, maar ook inkomsten uit de horeca, de winkel, evenementen en verhuur van zalen. Ondertussen lopen de kosten wel door; van de huur, de vaste lasten en de personeelskosten. Wat doe je als je als museum door de coronacrisis in de financiële problemen komt? Hieronder vind je een update van de verschillende maatregelen.

Pensioenpremies

Om organisaties tegemoet te komen bij acute financiële problemen, is vaak uitstel van de betaling van pensioenpremies mogelijk. Pensioenfonds Zorg en Welzijn legt hier uit hoe musea dat kunnen aanvragen die daarbij zijn aangesloten.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten  ten minste 20% omzet te verliezen over 3 maanden door de coronacrisis. Lees meer op de website van het UWV en van de Rijksoverheid.

Voor nu geldt dat subsidies onderdeel zijn bij het vaststellen van het omzetverlies. De Museumvereniging pleit er nog steeds voor subsidie buiten beschouwing te laten.

Daarnaast vindt de Museumvereniging dat loonkosten breed moeten worden uitgelegd, namelijk inclusief alle vaste, tijdelijke en flexibele contracten, en inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en pensioenpremie. Dat staat ook te lezen in reactie op de Kamerbrief. Voor de ministeries is het aanpoten deze tijd om alle maatregelen uit te werken– soms is er even geduld nodig.

Coulancemaatregelen en steunpakket

Twee regelingen die al in de maak waren, hebben nu een naam: TOGS en TOZO.

  • TOGS. De 4000 euro die ondernemers belastingvrij kunnen krijgen, heet nu TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19). Of je die als museum kunt aanvragen, hangt af van je SBI-code. Die is gekoppeld aan je KvK-inschrijving. Op pagina 2 en 3 van de Kamerbrief staat met welke SBI-codes die 4000 euro kan worden aangevraagd. Maar let op: die lijst is vervolgens uitgebreid door EZK en te vinden in een Kamerbrief en een Beleidsregel van 30 maart. Beide staan op deze pagina van de Rijksoverheid. Daaronder vallen lang niet alle musea. De museumvereniging spant zich ervoor in, om daarin verandering te brengen.
  • TOZO. De bijstand voor zelfstandigen heet TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. ZZP'ers kunnen die aanvragen bij hun gemeente. Het is een vorm van bijstand die al veel langer bestond, maar waarvoor de voorwaarden nu minder streng zijn. Deze regeling is natuurlijk van belang voor ZZP’ers die voor musea werkten en die nu minder opdrachten hebben. Ook hier kijkt de Museumvereniging met de Federatie Cultuur of ze een ruimhartiger regeling kan bewerkstelligen.

Fondsen

Wat melden de fondsen over de coronacrisis? De algemene tendens is dat fondsen coulant omgaan met de situatie: er is sprake van overmacht. Zodoende wordt er zo veel mogelijk gezocht naar gezamenlijke oplossingen. Dat blijkt uit diverse statements op websites van onder andere het Mondriaan Fonds, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het VSBfonds.

Lees het blog van onze collega uit Gelderland over de coulance vanuit de cultuurfondsen in coronatijden.

Versnelde bevoorschotting en uitstel van inning

Versnelde bevoorschotting en laten vervallen prestatieafspraken voor 2020 is inmiddels toegezegd door subsidiërende overheden en (private) fondsen. Uitstel van inning door rijk en gemeenten van de huur voor zover musea en/of depots gehuisvest zijn in panden in hun eigendom.

Dit zijn de belangrijkste websites om te raadplegen voor ondersteuning op deze terreinen:

foto: canva.com