Platform Drentse Musea

Vanaf 1 juli 2021 is de Wet toezicht en bestuur rechtspersonen (WBTR) van kracht. Vrijwel alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten eraan voldoen. Wat dat in praktijk voor bestuursleden betekent en wat zij moeten regelen, wordt uitgelegd tijdens een informatief, gratis webinar op vrijdagochtend 30 april aanstaande van 10.00 tot uiterlijk 11.00 uur.

Op uitnodiging van Erfgoedpartners Groningen, Museumfederatie Fryslân en het Platform Drentse Musea (partners van het Landelijk Contact Museumconsulenten LCM) verzorgt WBTR.nl dit webinar. In WBTR.nl werkt een groot aantal koepelorganisaties en verenigingen samen. Door krachten te bundelen, kunnen kleinere verenigingen en stichtingen profiteren van de kennis bij andere. In 45 minuten krijgen deelnemers inzicht in de gevolgen van de nieuwe wet. Om aan de wet te voldoen, moet een aantal zaken worden geregeld en vastgelegd. Daarvoor is een WBTR-stappenplan ontwikkeld. In het webinar wordt uitgelegd wat dit inhoudt en hoe je hier als stichting of vereniging gebruik van kunt maken. Achtergronden van de nieuwe wet zijn te vinden op www.wbtr.nl.*

Webinar 30 april om 10:00 uur
Deelname aan het webinar is gratis, maar aanmelding is noodzakelijk. Aanmelden kan via onderstaande link:

*Er is ook veel informatie over de nieuwe wet te vinden op de website van de KNVB. Zie: KNVB - WBTR

Hier is ook een stappenplan aanwezig met nuttige informatie.