Platform Drentse Musea

Jaarvergadering 2024

Activiteiten

Wanneer: 26 juni 2024 19:00 - 26 juni 2024 21:30

Waar: Ontvangst: Museum Thijnhof | Gasthuisstraat 2, 7741 HS Coevorden Vergadering: Synagoge Museum Coevorden | Kerkstraat 36, 7741 JC Coevorden


Afbeelding: Museummolen Woldzigt

Dit jaar zijn we voor onze jaarvergadering te gast in Coevorden bij de Synagoge Museum Coevorden en Museum Thijnhof. We starten om 19.00 uur met de inloop in Museum Thijnhof, vergaderen in Synagoge Museum Coevorden en besluiten de avond aldaar om 21.30 uur met een afsluitende netwerkborrel. We nodigen jullie van harte uit aanwezig te zijn en naast terug te kijken op 2023 ook vooruit te kijken naar het nu en de toekomst.


Programma (onder voorbehoud)
:
19.00-19.30 uur inloop met koffie/thee in Museum Thijnhof te Coevorden
19.20-19.25 uur verplaatsen naar Synagoge Coevorden (ook mogelijk binnendoor/via tussendeur)
19.30 uur Welkom door Jan Seton, voorzitter Platform Drentse Musea
19.40 uur DEEL 1 - Inspiratiepresentatie door Pieter van Rooij van KIEN (Coördinator Erfgoedzorg) over Immaterieel Erfgoed
20.30-20.40 uur korte pauze
20.40 uur DEEL 2 - Presentatie jaarverslag en jaarcijfers 2023 PDM door Medewerkers Platform en Penningmeester PDM
21.30 uur Einde jaarvergadering met aansluitend een drankje en gelegenheid de tentoonstelling in de Synagoge te bezoeken.

Over Immaterieel Erfgoed in Drenthe (deel 1 bijeenkomst)
Pieter van Rooij is coördinator erfgoedzorg bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) en vanuit zijn functie namens KIEN betrokken bij het de samenwerking van KIEN met OPEN (Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen Nederland). Daarnaast is hij betrokken bij de samenstelling van de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. De Inventaris is een van de verplichtingen die Nederland op zich genomen naar aanleiding van de ratificatie in 2012 van het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Inmiddels zijn er ruim 200 vormen van immaterieel erfgoed door haar beoefenaars in de Inventaris bij geschreven waaronder onder andere het Carbidschieten in Drenthe, de Tamboer van Hoogeveen en op initiatief van Korenmolen Woldzigt is het olieslaan ook erkend.

Wat is Immaterieel erfgoed?
Tradities, streektaal en ambachten geven kleur aan Drenthe en zorgen voor een gevoel
van identiteit en continuïteit. Denk aan bekende tradities als Carbidschieten of het scheperen van schapen op de heide  maar ook
minder bekende tradities zoals de Tamboer van Hoogeveen.

Wanneer is iets immaterieel erfgoed?
Immaterieel erfgoed zijn gewoontes, kennis en praktijken van vandaag, die mensen van vorige generaties
hebben meegekregen en door willen geven aan toekomstige generaties. Immaterieel erfgoed is dynamisch waardoor het naarmate de tijden
veranderen, het erfgoed mee verandert. Zie deze korte animatie:
[afb met link:] https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/watisimmaterieelerfgoed
Of iets wel of geen immaterieel erfgoed is wordt niet van bovenaf bepaald. Het gaat om de
beoefenaars die waarde toekennen aan hun tradities en zich inzetten om deze door te geven. Daarbij gaat het om álle erfgoedbeoefenaars en erfgoed in Drenthe en alleen om activiteiten en tradities die alleen hier in Drenthe plaatsvinden of die hier hun oorsprong hebben zoals Koningsdag of de Herdenking en viering van 4 en 5 mei.

Aanmelden
Aanmelden voor onze jaarvergadering kan door een mail te sturen naar info@platformdrentsemuse.nl o.v.v. aanmelding jaarvergadering 2024

Deelnemers aan de onze jaarvergadering zijn medewerkers en vrijwilligers van de 53 Drentse musea en betrokken personen van de Provincie Drenthe en cultuurambtenaren van de Drentse gemeenten.

Pieter van Rooij - KIEN

Foto: Pieter van Rooij - KIEN

Kosten

Geen kosten

Aanmelden

Aanmelding via info@platformdrentsemusea
o.v.v. aanmelding jaarvergadering 2023, naam museum en naam/namen deelnemer(s)

Aanmelding kosteloos maar wel verplicht i.v.m. de voorbereidingen.