Platform Drentse Musea

Spreekuur Duurzaam- en verantwoord ondernemen

Activiteiten

Wanneer: 11 maart 2024 10:30 - 11 maart 2024 12:30


Wat doet jouw museum al aan verduurzaming en maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat weet jij als (vrijwillig) museummedewerker, management of directie al over duurzaam ondernemen? Wat zou je nog willen en/of moeten weten hierover en wat zijn je vragen?

Het Platform Drentse Musea wil de Drentse musea in 2024 extra kennis laten maken met de maatschappelijke ontwikkelingen en (toekomstige) wet- en regelgeving op de gebieden van verduurzaming en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Samen met ervaringsdeskundige en adviseur Wiepko Siegers gaan we de wet- en regelgeving vertalen naar concrete maatregelen en oplossingen, leidend tot toekomstbestendig ondernemen.

Werkgroep ACTIE - Museumvereniging
Mickael van Wordrager, Gevangenismuseum: "Na de interessante middag bij het Hunebedcentrum in januari zijn we allen met stof tot nadenken teruggegaan naar onze eigen musea. Ik heb ook de uitkomsten van die middag en de opmerkingen meegenomen naar de werkgroep ACTIE van de Museumvereniging, waar met een afvaardiging van verschillende musea wordt nagedacht over wat de Museumvereniging kan bieden voor hun leden op het gebied van verduurzaming en informatie en kennisdeling hierover. Ik wil dit graag met jullie van gedachten wisselen over de behoeftes die er zijn op het gebied van hulp, advies bij verduurzaming en duurzaam ondernemen vanuit de Museumvereniging. Verder wil ik jullie ook kort meenemen in de afwegingen die we binnen het Gevangenismuseum maken op het gebied van certificeringen, Green Key, duurzaamheid etc."

Op het programma staat:

  • Terugkoppeling vorige sessie in het Hunebedcentrum
  • Voortgang en nulmeting (Greenkey)
  • De subsidieregeling ‘Behoud of herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2021-2024’
  • Greenkey - de kosten
  • Aanwezigen over hun duurzaam ondernemerschap
  • Voorbeelden mogelijkheden gezamenlijk optrekken zoals bijv. o.a. gezamenlijke inkoop (bijv. brandblussers) en subsidie aanvragen
  • Wat verder ter sprake komt

Deze dag wordt georganiseerd vanuit ons Adviespunt Fondsenwerving en Cultureel Ondernemerschap.


Meld je nu aan
Meld je nu aan voor dit spreekuur op 11 maart 2024 van 10.30 tot 12.30 uur in het Nationaal Gevangenismuseum te Veenhuizen. Naast adviseur Wiepko Siegers is ook platformcoördinator Ingeborg Bennink aanwezig voor alle overige vragen over museale thema's en -ondernemerschap.

Meer informatie over duurzaam ondernemen
De overheden, subsidieverstrekkers maar ook bezoekers, personeelsleden en vrijwilligers verwachten van musea een groter maatschappelijk bewustzijn. Dat dit te behalen is met relatief eenvoudige stappen is lang niet altijd duidelijk. Er zijn grote en kleine maatregelen en oplossingen op het gebied van
- water- en energiegebruik - reiniging - afvalstoffen - maatschappelijke betrokkenheid - mobiliteit - bouwen en groen - inkoop - eten en drinken - textiel en - communicatie.

Zichtbaarheid vergroten
Ook kan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen de zichtbaarheid van je museum vergroten: boekingssites, toeristische informatieverstrekkers zoals TripAdvisor, etc. geven de mate van Maatschappelijk Verantwoord ondernemen en verduurzaming aan.

Het internationale keurmerk Green Key* kan een mooie kapstok zijn. Hier willen we in 2024 meer aandacht aan besteden. Door nu alvast met je museum in te spelen op al deze ontwikkelingen worden in de nabije toekomst door wettelijke verplichtingen haalbaarder. En het museum wordt aantrekkelijker voor subsidiegevers, de “in bruikleen gevers” van museale stukken en (toekomstige) bezoekers, medewerkers en vrijwilligers.

* Green Key is hét internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke markt. Bedrijven met een Green Key keurmerk doen er alles aan om het milieu te sparen, zonder dat hun gasten inleveren op comfort en kwaliteit. Zij gaan daarbij een stap verder dan of lopen vooruit op wat de normale (toekomstige) wet- en regelgeving vereist.

Adres

Nationaal Gevangenismuseum
Oude Gracht 1
9341 AA Veenhuizen

Kosten

Kostenloos

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@platformdrentsemusea.nl o.v.v. naam, aantal deelnemers en naam museum.