Platform Drentse Musea

Workshop Vrijwilligersbeleid

Activiteiten

Wanneer: 16 mei 2022 12:45 - 16 mei 2022 16:45


Workshop vrijwilligersbeleid: het ondersteunen en versterken van de organisatie en het vrijwilligersmanagement

Veel taken en verantwoordelijkheden worden in musea uitgevoerd en geïnitieerd door vrijwilligers. Dit brengt veel kennis en enthousiasme in de organisatie en geeft een grote betrokkenheid in de omgeving. Maar dit geeft soms ook uitdagingen op het gebied van cultuur, gewoontes en verwachtingen in de eigen organisatie. Hoe ga je hiermee om?

Samen werken we in deze training aan:

  • Het krijgen van meer inzicht in de dynamiek tussen vrijwilligers en beroepskrachten en/of vrijwilligers en bestuur rond taken en verantwoordelijkheden, hiërarchie en motivatie.
  • Het scherp krijgen van knelpunten in het werken met vrijwilligers.
  • Bewustwording van de eigen organisatiecultuur en de invloed die dit heeft op de wijze van werken.
  • Het vergroten van de betrokkenheid en motivatie van medewerkers.
  • Het delen van ervaringen.
  • Nieuwe aanknopingspunten voor het werven van nieuwe vrijwilligers.

De workshop wordt gegeven door Agnes Vugts van Raadsaam Erfgoedprojecten.

Agnes Vugts is een creatieve, ondernemende en doelgerichte erfgoedprofessional. Haar interesse richt zich op organisaties en mensen in de culturele sector. Om jonge mensen een kans te bieden op betaald werk in de erfgoedsector, is zij gestart met het project Erfgoedtalent. En vanwege haar interesse voor organisatiedynamiek volgde zij bij de Open Universiteit bij Thijs Homan het vak organisatieverandering en ontwikkeling.

Ga voor meer informatie naar de website Raadsaam Erfgoedprojecten.

Adres

Drents Museum Groepsentree

Brink 3, Assen

Kosten

Deelnamekosten voor de cursus bedragen €7,50 p.p*.

* Deze prijs is voor medewerkers en vrijwilligers van de Drentse musea.

Aanmelden