Platform Drentse Musea

Een collectieplan is een onmisbaar hulpmiddel bij het collectiebeheer. Het biedt inzicht in de collectie en geeft structuur en duidelijkheid bij het ontwikkelen van het collectiebeleid. Zelfs in deze digitale tijd blijft het collectieplan een belangrijk basisdocument voor elke collectiebeherende instelling. Deze uitgave van het RCE helpt je bij het opstellen van een collectieplan.

foto: Marcel J. de Jong