Platform Drentse Musea

Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties

Het Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties is vernieuwd. Deze digitale handleiding voor kleine collectiebeherende instellingen is voortaan niet alleen interactief, ook vinden gebruikers er informatie om erfgoed zichtbaar te maken en duurzaam te bewaren.

Erfgoed digitaliseren is de ideale manier om collecties duurzaam te bewaren en te beheren, en om nieuwe doelgroepen te bereiken. Maar ook is het dé manier om collecties in samenhang met die van andere instellingen te presenteren. Het online Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties biedt hiervoor praktische handreikingen. Het spoorboekje richt zich op kleine collectiebeherende instellingen, zoals historische verenigingen, musea en archieven. Niet alleen voor instellingen die nog moeten starten met digitaliseren, maar ook voor instellingen die al een heel eind onderweg zijn, biedt het spoorboekje een gestructureerde route aan. Het spoorboekje is opgebouwd op basis van drie doelen. Als instelling bepaal je eerst waar je staat: is de collectie al voldoende houdbaar, bruikbaar en zichtbaar? Op welke doelen zitten verbeterpunten? Vervolgens kun je de stappen binnen het doel doorlopen. Aan bod komen vragen als ‘Hoe kies je een collectieregistratiesysteem?’ tot ‘Hoe link je de open data?’.

Foto: logo spoorboekje (NDE)