Platform Drentse Musea

Zelfscan Digitaal Erfgoed

Het Netwerk Digitaal Erfgoed biedt met de Zelfscan Digitaal Erfgoed organisaties de mogelijkheid om te kijken hoe zij ervoor staan als het gaat om het collectioneren en beheren van digitaal erfgoed? De scan bestaat uit 23 vragen en geeft praktijkgerichte adviezen. Na invulling krijg je een overzicht met aanbevelingen om de digitale collecties van jouw organisatie beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar te maken.

Voor welke organisaties?

De Zelfscan Digitaal Erfgoed is ontwikkeld voor met name kleine en middelgrote instellingen. Het is een hulpmiddel om een beeld te krijgen van hoe ver je organisatie is met het beheren en toegankelijk houden van digitaal erfgoed.

Doel van de Zelfscan

Goede zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid zijn van groot belang bij het beheren van digitaal erfgoed. Daarom ontwikkelde het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) deze Zelfscan. De vragen zijn gebaseerd op de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Deze strategie, die in samenwerking met diverse sectoren en het ministerie van OCW tot stand is gekomen, kent drie belangrijke uitgangspunten:

  • Zichtbaarheid: zijn digitale collecties zichtbaar voor (potentiële) gebruikers en hoe help je hen zo goed mogelijk?
  • Bruikbaarheid: zijn digitale collecties optimaal toegankelijk en verbonden aan andere erfgoedinformatie?
  • Houdbaarheid: zijn digitale collecties duurzaam toegankelijk zodat ze ook op lange termijn beschikbaar blijven en goed bruikbaar zijn?

Overzicht

Na het beantwoorden van alle vragen krijg je een overzicht dat laat zien waar jouw organisatie staat. De grafiek laat zien op welke punten je goed scoort en waar nog verbetering mogelijk is. Voor die laatste punten krijg je meteen een advies voor vervolgstappen.

Zie voor meer informatie de website zelfscandigitaalerfgoed.nl