Platform Drentse Musea

Over ons

Het Platform Drentse Musea is de provinciale organisatie ter ondersteuning van de musea in Drenthe. Het Platform adviseert, verbindt en ondersteunt 53 Drentse musea bij het in stand houden en ontsluiten van het Drentse culturele erfgoed.

Missie en visie

Gezamenlijk presenteren de Drentse musea een rijke en diverse cultuurhistorie. Zij zorgen voor het voortbestaan van bijzondere verhalen en collectiestukken en daarmee houden zij de geschiedenis en herinneringen levend. Het Platform streeft ernaar dat het Drentse erfgoed, de collecties en de verhalen zichtbaar worden en zichtbaar blijven voor een zo breed mogelijk publiek. De missie van het Platform is om de Drentse musea te ondersteunen in kwaliteitsbevordering en professionalisering en richt zich vooral op het ondersteunen van de kleinere musea in Drenthe.

Het Platform Drentse Musea draagt bij aan de versterking van het erfgoedveld door ondersteuning te bieden en kennisdeling en samenwerkingsverbanden te stimuleren.

Ons werk wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe.