Platform Drentse Musea

In augustus heeft het Hunebedcentrum als eerste museum in Drenthe het duurzaamheidslabel Green Key behaald! Wil jouw museum dat ook? Vanuit ons adviespunt Fondsenwerving en Cultureel Ondernemerschap organiseert het Platform een themabijeenkomst over duurzaam en verantwoord ondernemen op 15 januari a.s. Duurzaam en verantwoord ondernemen wordt steeds aantrekkelijker voor musea.

Het Hunebedcentrum is al jaren bezig met een duurzaamheidsslag. Begin augustus mocht het museum het gouden, hoogst haalbare, Green Key-label in ontvangst nemen. Het is daarmee het eerste Drentse museum dat dit label behaald. “Wij vinden het als museum belangrijk om een actieve houding aan te nemen in de duurzame transitie die speelt in de maatschappij. Waar kan treffen wij maatregelen in ons fysieke gebouw, en ook in de communicatie en verhalen die wij vertellen is een rol weggelegd voor duurzaamheid.” vertelt directeur Harrie Wolters.

Sinds het Hunebedcentrum in 2021 ook een informatiecentrum voor Het Drentse Landschap is geworden en het de hoofdpoort is van het Hondsrug UNESCO Geopark werd het thema nog belangrijker. Een jaar lang is gewerkt aan allerlei vormen van duurzaamheid zoals het zuiniger omgaan met energie en water, het gebruik van ledlampen, lichtsensoren, milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen, meer biologische producten op de menukaart van het museumcafé, koffiedik inzamelen en meer. Een ander belangrijk aspect in de Green Key certificering is bewustwording. Daarom zijn de medewerkers direct vanaf het begin voorgelicht en betrokken bij het proces. Ook het al bestaande publieksaanbod met aandacht voor duurzaamheid is uitgebreid, waaronder met een terugkerende biodiversiteit-dag in het Tiny Forest van het Hunebedcentrum en een evenement waar wol in een duurzaam daglicht wordt gezet.

Green Key is het grootste duurzaamheidskeurmerk voor de toeristische en recreatieve branche in Nederland. Om het Green Key keurmerk te mogen dragen doet het Hunebedcentrum er alles aan om het milieu zoveel mogelijk te ontzien, zonder dat de bezoekers inleveren op comfort en kwaliteit. Zij gaan daarbij een stap verder dan de normale wet- en regelgeving vereist en nemen duurzaamheid als criterium standaard mee in de bedrijfsvoering.