Platform Drentse Musea

Online ledenvergadering 9 november 2020

Dit jaar vindt de ledenvergadering online plaats via Microsoft Teams op maandag 9 november van 11:00-12:30 uur.

Hieronder vindt u de vergaderstukken en de agenda.

De link naar Microsoft Teams staat hieronder:

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams-vergadering


Neem deel via uw computer of mobiele app


Klik hier om deel te nemen aan de vergadering


Meer informatie | Opties voor vergadering

Vergaderstukken

AGENDA LEDENVERGADERING
Datum: Maandag 9 november 2020
Aanvang: 11:00 uur
Plaats: Online vergadering via Microsoft Teams
1. Opening vergadering door vice-voorzitter Ellen ter Hofstede
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededelingen
4. Verslag vorige vergadering (ledenvergadering 17 juni 2019)
5. Welkom nieuwe bestuursleden en afscheid oud-bestuursleden
6. Opheffen van de Federatie van Drentse musea en Oudheidkamers
- Stemmen via Mentimeter
7. Terugblik op 2019 en jaarverslag 2019
8. Cursusaanbod voor 2021
9. Rondvraag
10. Sluiting