Platform Drentse Musea

Online ledenvergadering

De nieuwe datum van de online ledenvergadering is maandag 13 december 2021 van 10:00-11:30 uur.

Via onderstaande Teams-link kunt u deelnemen aan de vergadering.

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams-vergadering
Deelnemen op uw computer of via de mobiele app
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering
Meer informatie | Opties voor vergadering

We hopen u te zien op maandag 13 december!

Vergaderstukken

AGENDA LEDENVERGADERING
Datum: maandag 13 december 2021
Aanvang: 10:00 uur
Plaats: Online vergadering via Microsoft Teams
1. Opening vergadering door vice-voorzitter Ellen ter Hofstede
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededelingen
4. Verslag vorige vergadering (ledenvergadering 9 november 2020)
5. Terugblik op 2020 en jaarverslag 2020
6. Terugblik op activiteiten 2021
7. Subsidieregelingen Provincie Drenthe
8. Opheffen van de Federatie van Drentse musea en Oudheidkamers (betreft oud-leden Federatie)
9. Cursusaanbod voor 2022
10. Resultaten onderzoek/ actiepunten voor 2022
11. Rondvraag
12. Sluiting