Platform Drentse Musea

Online ledenvergadering wordt uitgesteld.

De online ledenvergadering die gepland stond voor maandag 29 november van 14:00-15:30 uur moet helaas door omstandigheden uitgesteld worden. Over de nieuwe datum ontvangt u volgende week bericht, in week 48.

Wij hopen op uw begrip.

Vergaderstukken

AGENDA LEDENVERGADERING
Datum: datum volgt
Aanvang: 14:00 uur
Plaats: Online vergadering via Microsoft Teams
1. Opening vergadering door voorzitter Mieke Damsma
2. Vaststellen van de agenda
3. Mededelingen
4. Verslag vorige vergadering (ledenvergadering 9 november 2020)
5. Terugblik op 2020 en jaarverslag 2020
6. Terugblik op activiteiten 2021
7. Subsidieregelingen Provincie Drenthe
8. Opheffen van de Federatie van Drentse musea en Oudheidkamers (betreft oud-leden Federatie)
9. Cursusaanbod voor 2022
10. Rondvraag
11. Sluiting